Břišní tance

V sobotu 8.2.2020 měli naši uživatelé možnost shlédnout moc hezké vystoupení břišních tanečnic. Do pomyslného Orientu nás přenesly členky náchodské taneční skupiny Afrah a také dívky z tanečního kroužku Parwana. Tanečnice předvedly nejenom své umění, ale také krásné barevné kostýmy. Ještě jednou všem tanečnicím touto cestou děkujeme za návštěvu našeho domova, i když pro ně byl určitě největším oceněním upřímný a velký potlesk přítomných diváků.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...