CANISTERAPIE

Další služba, kterou našim klientům nabízíme, je canisterapie. Canisterapeutičtí psi ze sdružení Cantes Náchodsko docházejí do našeho zařízení pravidleně každý týden, klienti tak mají možnost strávit pár chvil v přítomnosti chlupatých čtyřnohých kamarádů. A že to všem přináší radost, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...