Canisterapie

anisterapie je metoda, která si zakládá na úsloví „pes – přítel člověka.“ Jde o moderní metodu, který využívá speciálně vycvičené psy k pozitivnímu psychosociálnímu a rehabilitačnímu působení na člověka. Pes může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci. Je velmi dobrým prostředníkem k navazování kontaktu s okolím. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb.  Němá tvář je člověku ve všech jeho životních fázích dobrým a chápavým přítelem. I v našem zařízení tuto metodu již úspěšně využíváme.

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...