Cantus Jaroměř

V neděli 8. prosince jsme opět po roce v našem zařízení moc rádi uvítali členy pěveckého komorního sdružení Cantus Jaroměř. Tato skupina těší své posluchače svým zpěvem už více než 30 let, a stalo se i příjemnou tradicí, že vždy v období adventu přijdou potěšit krásným vánočním vystoupením i naše uživatele. Ještě jednou moc děkujeme za příjemný kulturní zážitek.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...