Český rozhlas Dvojka

Dne 7.12.2020 a 9.12.2020 potěšily naše uživatele rozhovory se známými osobnostmi, které jim zprostředkoval Český rozhlas Dvojka v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Prostřednictvím videohovoru si uživatelé popovídali například s panem Daliborem Gondíkem či panem Václavem Větvičkou. Děkujeme za potěšení v této nelehké době.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...