Diecézní den

V sobotu 22. září 2018 pořádal Sbor Páně Církve československé husitské v České Skalici diecézní den. Součástí prezentace diakonických a sociálních zařízení byly i Domovy Na Třešňovce. Výrobky uživatelů obou našich služeb si mohli účastníci tohoto dne zakoupit přímo na místě. Tam v doprovodu našich pracovníků vyrazili i někteří z našich uživatelů, kteří tuto akci chtěli navštívit.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...