Divadelní představení „BUDULÍNEK“

Již třetí divadelní sezónu nacvičují uživatelky služeb domova pro osoby se zdravotním postižením divadelní představení ve spolupráci s divadelní souborem Maska z České Skalice. Pro letošní rok si naši herci vybrali pohádku o neposlušném chlapci jménem Budulínek. Premiérové  představení se 31.5.2016 odehrálo v Základní škole speciální v Jaroměři a herci ho věnovali místním dětem jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí.  Podle ovací se dětem představení velice líbilo. 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...