Základní činnosti, přehled aktivit

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

1. poskytnutí ubytování:

2. poskytnutí stravy:

3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

6. sociálně terapeutické činnosti:

7. aktivizační činnosti:

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 

Přehled aktivit 

kalendar

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...