Pedikúra

Uživatelé Domovů na Třešňovce mohou využít služeb pedikérky. Pedikúra se nachází v prvním podzemním podlaží budovy domova pro seniory. V případě potřeby dochází pedikérka za uživateli na pokoj. Pedikérka je přítomna jednou za 14 dní nebo dle potřeby. Pedikérské služby nepatří mezi základní činnosti a uživatelé si tyto služby hradí z vlastních prostředků. Pedikérka není zaměstnankyní Domovů Na Třešňovce.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...