Revize elektrických spotřebičů

Uživatelé Domovů Na Třešňovce si mohou svůj pokoj dovybavit drobnými elektrospotřebiči, jako jsou např. televizor, rádio, holicí strojek, fén, mobilní telefon, počítač apod. Uživatelé jsou povinni všechny tyto vlastní elektrospotřebiče při nástupu do zařízení nahlásit a předložit jejich platnou revizní zprávu. To platí i pro elektrospotřebiče pořízené v průběhu pobytu uživatele v zařízení. Není možné používat elektrospotřebiče bez platné revizní zprávy nebo po uplynutí její platnosti. Pověření pracovníci zařízení mohou kontrolovat platnost revizních zpráv elektrospotřebičů. Toto opatření slouží k zajištění bezpečnosti všech uživatelů zařízení.

Po ukončení platnosti revizní zprávy daného spotřebiče si uživatelé opakovanou revizi mohou zajistit buď sami nebo prostřednictvím zařízení po dohodě se sociální pracovnicí. Revizi provede odborně způsobilá osoba spolupracující se zařízením.

200560-flexo-3x1,5-mm-2-m-cerna-flexo-snura-s-koncovkou,-kabel-863157-1-54-2-1

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...