Dopoledne s harmonikou

Ve čtvrtek 18.5.2017 nás přišla potěšit svým zpěvem a hrou na harmoniku paní Marie Ryšavá z Pěkova. Uživatelům se dopoledne s paní Ryšavou moc líbilo, zazpívali si společně známé písničky ze svého mládí. Paní Ryšavá každému zahrála písničku na přání. Tímto paní Ryšavé moc děkujeme a už se těšíme na další setkání.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...