Doporučení k návštěvám

Vážení a milí,

vzhledem k významnému nárůstu respiračních onemocnění v celém kraji, a zejména v našem zařízení, Vás prosíme o dodržování níže uvedených pravidel, které nám pomohou zabránit šíření respirační nákazy v zařízení a také ochránit vaše blízké:  

  1. Pokud trpíte respiračním onemocněním (rýma, kašel…) zvažte nutnost své návštěvy v zařízení a odložte ji na dobu, kdy vám bude lépe.
  2. Po celou dobu návštěvy mějte nasazenou roušku. Roušky jsou vám k dispozici u vchodu do zařízení. Používání roušek je absolutní minimum, které pomůže chránit zdraví vašich nejbližších. 

Děkujeme za spolupráci a za dodržování výše uvedených doporučení.

 

Holická Zuzana, ředitelka

20.12.2022

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...