Důležité upozornění

Vzhledem k současné situaci ve výskytu chřipkového onemocnění rušíme veškerá veřejná vystoupení v zařízení a zároveň prosíme návštěvníky domova, aby si vydezinfikovali ruce dezinfekčním prostředkem umístěným na stěně u vstupu do budovy.

V případě, že se sami necítíte dobře, nebo se u Vás vyskytují příznaky chřipkového onemocnění, zvažte, prosím, nutnost návštěvy našeho zařízení.

Děkujeme za pochopení

28.2.2020

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...