Fototerapie

V rámci zkvalitňování služeb jsme v červenci 2016 otevřeli pro naše uživatele fototerapeutickou místnost. Fototerapeutické místnosti slouží k potlačení nebo zmírnění pocitů úzkosti, únavy či depresí. Jsou vybaveny světelnými simulátory k navození atmosféry simulující letní slunečný den. Zejména v zimním období, kdy jsou krátké dny, mají blahodárný vliv na lidský organismus, podporují regeneraci a napomáhají navození pocitu pohody. Fototerapeutická místnost je doplněna o prvky spojené s relaxací. Uživatelé si zde mohou pohodlně posedět v masážních křeslech a příjemnou atmosféru doplňuje i malba na stěnách s venkovskými motivy. Uživatelé zde mohou poslouchat relaxační hudbu a probíhá zde i aromaterapie.

Doufejme, že se uživatelům bude „světelná místnost“ líbit a že podpoří jejich dobrou náladu.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...