Hodně úspěchů v novém roce

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych Vám, celému kolektivu sester a veškerého personálu popřála klidné vánoce, hodně pracovních a osobních úspěchů v novém roce, ale zejména hodně zdraví.

Ať se vám vše daří!

S úctou a vděčností za péči o maminku

Jana Aberlová

20.12.2016

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...