Dobrovolnictví a praxe

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je každý, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být osoba starší 18ti let.

Dobrovolníci v rámci své dobrovolnické práce pomáhají uživatelům sociálních služeb překlenout náročné chvíle jejich života a přispívají tak k jeho zkvalitnění.

Jak nám můžete pomoci?

Své schopnosti a dovednosti můžete nabídnout například při těchto činnostech:

  • společník u lůžka, (komunikace, vyprávění nebo čtení knih, časopisů, prohlížení fotografií, a pod.),
  • společník při procházkách (doprovod při využívání místních institucí),
  • pomoc při společenských akcích,
  • pomoc při pracovní terapii (vedení kroužku ručních prací),
  • hra na hudební nástroje, zpěv, besedy.

Co Vám dobrovolnictví přinese?

  • změnu životních hodnot a postojů,
  • pocit užitečnosti a uspokojení,
  • smysluplné využití volného času,
  • získání nových zkušeností a přátelství,
  • schopnost pomáhat a naslouchat.
Senior woman playing checkers with a nurse in a retirement home

Kam se můžete v případě zájmu obrátit?

Od roku 2019 spolupracuje naše organizace s Královéhradeckou Arnikou, z.s., která nám připravuje a zprostředkovává dobrovolníky v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Královéhradecká Arnika, z.s.

Marcela Svobodová

Koordinátorka dobrovolníků

Doubravice 94

544 51

tel.: 777 131 988, e-mail: kralovehradeckaarnika@seznam.cz

 

Podrobnější informace Vám rovněž předá Bc. Martina Panenková – sociální pracovnice Domovů Na Třešňovce:

tel.: 491 401 888, 721 056 994 nebo e-mail: mpanenkova@domovynatresnovce.cz

 

Praxe

Naše zařízení po dohodě zajišťuje odbornou praxi studentům těchto škol:

Studenti se v rámci provádění praktického vyučování seznamují s chodem našeho zařízení a se sociálně právní problematikou. Mají možnost provádět základní činnosti pod odborným vedením pracovníků zařízení, seznamují se se základy komunikace s uživateli a pomáhají při zajištění volnočasových aktivit uživatelů.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...