Podání žádosti

 

Pokud máte zájem o využití našich služeb, je třeba vyplnit tyto formuláře:

 

Žádost o poskytnutí služby

 

Vyjádření lékaře

 

Informace pro uživatele o zpracování osobních údajů

 

Výše uvedené tiskopisy jsou stejné jak pro zájemce o poskytnutí služby v domově pro seniory, tak i pro zájemce o poskytnutí služby v domově pro osoby se zdravotním postižením. Tiskopisy si můžete buď přímo vytisknout nebo vyzvednout v našem zařízení u sociální pracovnice. Na vyžádání vám je zašleme poštou.

Vyplněnou a podepsanou Žádost o poskytnutí služby a Souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s lékařským vyjádřením, které vám vyplní váš praktický lékař, můžete poslat poštou na adresu našeho zařízení nebo přinést osobně.

getthumbnail

Před podáním žádosti si samozřejmě můžete přijít naše zařízení prohlédnout, rádi vám poskytneme další informace.

V případě nástupu do zařízení předkládáme doporučený seznam věcí:

Doporučený seznam věcí

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...