Sociální šetření

Po obdržení vyplněných formulářů „Žádost o poskytnutí služby“ a „Vyjádření lékaře“ sociální pracovnice kontaktuje, zpravidla telefonicky, zájemce, aby si dohodli termín a místo sociálního šetření. Jde o schůzku, kde je přítomen zájemce o službu popřípadě další osoby, které si zájemce přizve (rodinní příslušníci či jiné blízké osoby). V rámci sociálního šetření se zjišťuje, zda zájemce splňuje kritéria cílové skupiny (viz veřejný závazek), co od služby očekává, jaké jsou jeho potřeby a v čem mu služba může pomoci.

Na základě získaných informací ze sociálního šetření je rozhodnuto o vyřízení žádosti. Zájemce obdrží písemné oznámení, jak bude s jeho žádostí naloženo, zda žádost zájemce je či není zařazena do pořadníku zájemců o službu.

setreni Krivencice(1)

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...