Ježíškova vnoučata

V neděli 16.12.2018 v rámci akce „Ježíškova vnoučata“ naše zařízení navštívil student pan Jan Čermák, který našim uživatelům zazpíval vánoční koledy. S ním přijela i jeho kamarádka slečna Julie Březinová, která nám předvedla ukázku stepování. Studenti si celou akci sami vymysleli a zrealizovali. Po milém vystoupení došlo i na osobní předávání vánočních přání, které pro naše uživatele vyrobili. Děkujeme.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...