Kácení májky

Poslední den měsíce května je dnem, kdy se kácí májka. Naši uživatelé nezaháleli a sešli se v dopoledních hodinách k příjemnému posezení u ohniště, kde sledovali kácení májky. Počasí nám přálo, a tak si uživatelé pochutnali na opečeném párku a pivu.  Atmosféru jsme si zpříjemnili poslechem

písní.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...