Karanténa – domov pro osoby se ZP

Vážení a milí,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje je domov pro osoby se zdravotním postižením od pátku 22.1.2021 v karanténě. Znamená to, že obě námi poskytované sociální služby, domov pro seniory i domov pro osoby se ZP, musí dodržovat protiepidemická opatření. Personál obou zařízení musí používat ochranné pracovní prostředky (respirátor třídy FFP2, štít, brýle, rukavice, ochranný oděv) a musí se podrobit po dobu nouzového stavu POC testům na průkaz antigenu a po ukončení nouzového stavu testům na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR ve stanovených termínech. Dále se musí provádět 2x denně zdravotní screening jak klientů tak i zaměstnanců (měření teploty, sledování zdravotního stavu s ohledem na onemocnění COVID-19).

Platí zákaz přemísťovat klienty mimo zařízení, s výjimkou případů:

  • kdy jim musí být poskytnuta neodkladná zdravotní péče,
  • kdy si klienty převezmou do domácí péče osoby blízké, a to na základě projevu jejich vůle a vůle klienta zařízení, a dále na základě předcházejícího epidemiologického šetření spočívajícího v posouzení a zhodnocení míry rizika šíření nákazy, zdravotního stavu klienta a sociálního prostředí, do kterého má být klient přemístěn, které provede epidemiolog KHS Královéhradeckého kraje.

Dále platí zákaz návštěv, s výjimkou:

  • klientů s omezenou svéprávností,
  • klientů se zdravotním postižením,
  • klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Tento týden mělo rovněž začít očkování klientů i personálu proti onemocnění COVID-19, ale z důvodu nedostatku vakcín se očkování přesouvá na příští týden.

Zuzana Holická, ředitelka

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...