Karanténa – domov pro seniory

Vážení a milí,

bohužel vám musíme oznámit, že z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje je zařízení od pátku 15.1.2021 opět v karanténě. Znamená to, že 2x denně se musí provádět zdravotní screening jak klientů tak i zaměstnanců (měření teploty, sledování zdravotního stavu s ohledem na onemocnění COVID-19).

Platí zákaz přemísťovat klienty mimo zařízení, s výjimkou případů:

  • kdy jim musí být poskytnuta neodkladná zdravotní péče,
  • kdy si klienty převezmou do domácí péče osoby blízké, a to na základě projevu jejich vůle a vůle klienta zařízení, a dále na základě předcházejícího epidemiologického šetření spočívajícího v posouzení a zhodnocení míry rizika šíření nákazy, zdravotního stavu klienta a sociálního prostředí, do kterého má být klient přemístěn, které provede epidemiolog KHS Královéhradeckého kraje.

Dále platí zákaz návštěv, s výjimkou:

  • klientů s omezenou svéprávností,
  • klientů se zdravotním postižením,
  • klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

V pondělí 18.1.2021 bude probíhat vyšetření na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR testů jak klientů, tak i zaměstnanců domova pro seniory a na základě výsledků těchto testů se rozhodne o následném očkování proti COVID-19 těch, kteří o očkování projevili zájem.

Zuzana Holická, ředitelka

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...