Koncert Petry Černocké

V pondělí 11. října 2021 společenský sál Domovů Na Třešňovce doslova praskal ve švech. Byl to pro nás důkaz, že opožděný dárek ke dni seniorů a také k 20. výročí otevření domova pro seniory se povedl. Do našeho zařízení totiž přijela se svým manželem známá zpěvačka Petra Černocká. Zaznělo mnoho pěkných písní, a když došlo na písničky lidové, nebyl v sále skoro nikdo, kdo by si spolu s muzikanty nenotoval. Paní Petře to velmi slušelo, byla milá a vtipná. Nejenom, že všem přítomným zazpívala, ale vyprávěla také zážitky ze svého profesního i soukromého života. Nakonec samozřejmě nechybělo ani společné focení a každý kdo měl zájem, dostal i podepsaný obrázek.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...