Konečně sluníčko

Příjemné teploty a slunečné počasí nám dovolilo vzít naše uživatele po dlouhé době ven. Někdo si jen tak poseděl a pohovořil s ostatními. Nově příchozí uživatelé využili pozvání na procházku k tomu, aby si prohlédli okolí jejich nového domova. Sluníčko hřálo, ptáčci švitořili a natrhané kvítky z našeho záhonku nejenom krásně voněly, ale obdarované uživatelky i potěšily. Přejeme nám všem více takových dní a všichni se na ně i moc těšíme.

Monika Tylšová, sociální pracovnice

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...