Krásné svátky

Poprosila jsem Ježíška, aby doručil všem sestřičkám a celému personálu DD velké poděkování za péči o moji maminku K. Morávkovou.

Andílci z nebe ať také donesou přímo k vám přání k Vánocům.

Krásné svátky, hlavně zdraví, mnoho síly, radosti a štěstí ať vás provází nejen v tyto dny, ale také v novém roce 2017

přeje Hana Vojtěchová

5.12.2016

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...