Květiny od českoskalických zahrádkářů

V úterý 29. června 2021 pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Náchod a základní organizace Česká Skalice v klubovně zahrádkářů okresní floristickou soutěž ve vázání květin.

Po ukončení soutěže předali předseda ČZS Náchod pan Tomáš Böhm a předsedkyně ZO Česká Skalice paní Ludmila Martinková květinové vazby našim seniorům.

Děkujeme.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...