Lotrandiáda 2012

Občanské sdružení Malý princ ve spolupráci s občanským sdružením Sluníčko a ZŠ a MŠ J.Zemana Náchod nás pozvali do Úpice, kde vystoupí dramatické, divadelní a hudební soubory. Dále se můžeme těšit na kouzelníka s balónky, malování na obličej a vystoupení finalisty pěvecké soutěže pana Michala Šepse.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...