Loučení s Podorlickým létem

Tato akce se konala v rekreačním areálu Horalka ve Sněžném v Orlickcýh horách. Pro klientky ústavu sociální péče tu byl připraven týden plný různých aktivit od pohybového cvičení, přes malování relaxačních mandal, možnosti svezení se na koni, indiánskou stezku a posezení v pravém indiánském týpí, turistické výlety až po možnost posezení ve vyhřáté sauně. Děkujeme všem, kteří nám umožnili, se této akce zúčatnit. Že bylo opravdu veselo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...