Masopust

V úterý 7. února 2017 jsme uspořádali ve společenském sále domova pro seniory tradiční masopustní veselici. Pozvány byly i rodiny uživatelů. K poslechu a tanci zahráli manželé Skořepovi. Na stolech nechybělo tradiční občerstvení – koblihy, tlačenka a klobásy. Proběhla, jako již každoročně, soutěž o nejhezčí masku. Porotě složené z uživatelů se nejvíce líbil klaun. Všichni jsme strávili hezké odpoledne a těšíme se na další rok.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...