Masopust

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme nezapomněli a pro uživatele připravili dne 16.2.2021 masopustní den. Pro letošní rok bohužel zůstaly masky ukryty ve skříních a hudba zněla pouze z místního rozhlasu po celém domově. Uživatelé si na pokojích vychutnávali masopustní dobroty po celý den. Budeme se těšit na příští rok a doufat, že se uskuteční již v tradičním duchu, tedy v maskách a taneční veselici.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...