Masopust

Jsme moc rádi, že se nám letos podařilo masopustní zábavu pro naše uživatele uspořádat v podobě, na kterou jsme byli zvyklí. Všichni jsme se opět sešli ve společenském sále, kde byly na stolech pro hosty připravené sladké i slané laskominy, podával se svařák, pivo a na parketě se objevilo i mnoho různých karnevalových masek. Hudební doprovod zajistil opět pan Skořepa a o dobrou náladu a smích nebyla také nouze.  

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...