Masopustní veselice

Masopust je období, které je spojováno nejenom s oslavou konce zimy a začátkem předjaří, ale je to také období hodování a příprava na nadcházející dlouhý půst před Velikonocemi. I když nás půst, v pravém slova smyslu, v našem zařízení určitě nečeká, tak jsme s našimi uživateli tuto přípravu nepodcenili a v úterý 25. února 2020 jsme v Domovech Na Třešňovce uspořádali masopustní zábavu. Masopust patří určitě k nejveselejším svátkům v roce, a i u nás bylo opravdu hodně veselo. Na parketě se tančilo, na stolech bylo připravené bohaté občerstvení a nechyběl ani průvod masek. Porota, sestavená z uživatelů zařízení, to letos neměla vůbec jednoduché.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...