Masopustní veselice v České Skalici

Uživatelky jsou pozvány na masopustní veselici konanou v prostorách Domova pro seniory v České Skalici. K jídlu budou podávány tradiční pokrmy, které k masopustu patří. Například tlačenka, ovar, koláče a koblihy. Uživatelky se zajisté přestrojí do již tradičních masek.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...