Masopustní zábava

V lidové české písni Masopust držíme se zpívá: „Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu: proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu? V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolo. Dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem poznovu.“

Dne 9. února 2016 se uživatelé Domovů Na Třešňovce radovali a hodovali na masopustní veselici, která je každoročně pořádána ve společenském sále zařízení. K poslechu a tanci nám zahráli manželé Skořepovi. Nechyběla ani promenáda masek a soutěž o nejhezčí masku. Všichni jsme společně strávili hezké odpoledne a těšíme se opět napřesrok.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...