Měsíc duben v našem zařízení

V měsíci dubnu se v našem zařízení odehrávaly nejenom pravidelné týdenní aktivity jako je společné cvičení, klubové posezení, poslech vážné hudby, nebo rukodělné činnosti, ale proběhl i prodej textilu, canisterapie, biblická hodina, katolická a husitská bohoslužba. Konala se také pravidelná oslava narozenin, na které si občerstvení mohli zkusit připravit sami oslavenci. Aktivizační pracovnice jim připravily vše potřebné na dosah a každý si mohl udělat svůj obložený chlebíček dle vlastní chuti a fantazie. Při příležitosti velikonočních svátků se v našem domově pořádaly také velikonoční sportovní hry. Soutěžilo se ve třech disciplínách a odměnu si odnesl každý z účastníků. Kuchyň pro přítomné připravila ke kávě kakaový koláč s tvarohem a nálada byla výborná. Hezkou atmosféru jsme si všichni užili i poslední dubnový pátek, kdy se stavěla Májka a opékaly se párky. O hudební doprovod se postaral pan Skořepa a opět došlo i na tanec. I v měsíci květnu, který máme před sebou, nás čeká mnoho zajímavého, na co se naši uživatelé mohou těšit.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...