Měsíc říjen v zařízení

Venku za okny se vše barví již do podzimních tónů, a tak jsme se alespoň pomocí výzdoby snažili našim uživatelům trochu té nádhery přinést až přímo k nim. Do tvoření této výzdoby se mohli dokonce i sami zapojit, a to při společném malování dýní, které nyní krásně zdobí vstup do našeho domova. K podzimu neodmyslitelně patří také dozrávání vína a vinobraní, a proto jsme byli moc rádi, že do našeho zařízení přijel pan Stanislav Rudolfský nejenom s přednáškou o víně, ale také přímo s ochutnávkou vín, která se daří pěstovat na nedalekém Kuksu a v okolí krásné Kutné Hory. První říjnový týden proběhl již 14. Týden sociálních služeb, s nímž byl spojený také den otevřených dveří v domovech pro seniory, a tak se případní zájemci o službu mohli přijít do zařízení podívat a získat i odpovědi na všechny jejich otázky. Ve čtvrtek 6. října jsme si připomněli již tříleté výročí od úmrtí pana Karla Gotta tím, že jsme si promítli jeho koncert a zavzpomínali si na jeho krásné písničky. Ale tento říjen budou mít naši uživatelé spojený i s dalším velkým jménem české hudební scény, protože jako dárek ke dni seniorů proběhlo ve společenském sále Domovů Na Třešňovce živé vystoupení paní Yvetty Simonové, což byl pro všechny přítomné nejenom krásný zážitek, ale i velmi milé setkání. Všem přejeme ještě mnoho krásných a teplých podzimních dnů, než k nám dorazí chladná paní Zima.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...