Měsíc srpen v našem zařízení

Dětem začal nový školní rok a na prázdniny budou už jen vzpomínat. I uživatelům našeho domova se při vzpomínce na srpen vybaví určitě mnoho zajímavých dnů, které jsme společně prožili. V první polovině měsíce se nám mezi naše běžně pořádané volnočasové aktivity podařilo zařadit další kulinářské odpoledne. Tentokrát se zpracovávala sezónní zelenina a cuketový koláč provoněl celý domov. Proběhl také prodej textilu a do domova přijel opět pan Fanta se svými cestovatelskými zážitky. Hodně času se trávilo také venku na terasách a nechybělo ani prázdninové grilování párků. Z akcí, které se těšily největší účasti, stojí za zmínku určitě vystoupení českoskalické dechovky a také pozorování slunce, které se uskutečnilo ve spolupráci s úpickou hvězdárnou.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...