Měsíc únor v našem zařízení

Opatření, jejichž cílem je snaha minimalizovat riziko vzniku koronavirové nákazy, se různě dotýkají všech, ale pro naše uživatele je asi nejzásadnější omezování návštěv. Měsíc únor byl v tomto ohledu pro nás všechny opět velmi náročný, a tak jsme se alespoň širokou nabídkou volnočasových i terapeutických aktivit snažili naše uživatele nejenom rozptýlit, ale i pomoci jim vyplnit jejich volný čas. Mimo individuálních aktivit jako je rehabilitace, canisterapie, povídání si a předčítání z knih a časopisů, jsme se snažili zprostředkovat i videohovory s rodinami. Dále si naši uživatelé mohli vybírat i ze společných aktivit, jako je poslech vážné hudby, filmový klub, nebo ranní kondiční cvičení. Proběhla také společná oslava narozenin, společné vaření, na kterém se připravovaly topinky s česnekem a konala se také videopřednáška o Českém ráji. Uživatelé také hojně využívali služeb kantýny. Masopustní veselice, tak jak jsme ji organizovali v minulých letech, se sice ještě nekonala, nicméně o masopustní dobroty uživatelé nepřišli a aktivizační pracovnice s nimi tento svátek oslavily v komornějším duchu. Od března se režimová opatření v našem domově opět rozvolnila a své blízké, při dodržení nastavených pravidel, opět můžete znovu navštěvovat. Pevně věříme, že návrat k životu v našem domově, který jsme znali před příchodem pandemie, je už na dohled.

Monika Tylšová, sociální pracovnice

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...