Mezinárodní den žen

Domovy Na Třešňovce při příležitosti Mezinárodního dne žen připravily pro své uživatelky milé překvapení v podobě květiny. Uživatelkám květiny vykouzlily na tvářích úsměvy a vyvolaly příjemné vzpomínky. Hezký den umocnilo i sluníčko, které nás obdařilo svými paprsky. 

Martina Panenková – sociální pracovnice

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...