Mimořádná situace v domově pro seniory

V úterý 28.6.2022 došlo v technické části budovy domova pro seniory k zahoření přístroje na mandlování prádla. Požár se podařilo zlikvidovat zaměstnancům zařízení ještě před příjezdem hasičů. Hasiči budovu zkontrolovali a řádně odvětrali. Nedošlo k žádnému ohrožení našich uživatelů.

Děkujeme hasičskému sboru i zaměstnancům zařízení za profesionální zvládnutí celé situace.

Holická Zuzana, ředitelka

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...