Návštěva žáků 2. stupně Základní školy

V úterý 13. března navštívilo domov pro osoby se zdravotním postižením 10 žákyň druhého stupně místní základní školy, aby  pomohlo s přípravami na velikonoční výstavu, kterou pořádáme.  Děvčatům jsme ukázaly prostory zařízení, pokoje uživatelek a také je seznámily s životem zde v zařízení a náplní práce pracovníků. Děvčatům se u nás velice líbilo a těšíme se s nimi znovu na viděnou v měsíci dubnu.  Za spolupráci velice děkujeme Základní škole Česká Skalice.  

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...