Návštěvy o vánočních svátcích

Vážení příbuzní a blízcí našich uživatelů, rozšiřujeme pro vás návštěvní dny o vánočních svátcích.

Návštěvní dny: 23.12.2021; 24.12.2021; 25.12.2021; 26.12.2021; 28.12.2021; 30.12.2021 a 1.1.2022 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

Ostatní podmínky pro uskutečnění návštěv se nemění a zůstávají i nadále v platnosti (viz Pravidla pro návštěvy platná od 22.11.2021).

Děkujeme za dodržování daných opatření.

Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky a celý rok 2022.

Holická Zuzana, ředitelka

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...