Návštěvy od 1.6.2020

Vážení rodinní příslušníci, opatrovníci a blízké osoby,

oznamujeme vám, že návštěvy v našem zařízení budou umožněny od 1.6.2020 za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

O těchto opatřeních vás budeme včas informovat na našich webových stránkách a facebooku.

Preventivními opatřeními, která jsme doposud zavedli, se nám podařilo zabránit proniknutí nákazy do zařízení a tím ochránit naše klienty. Musíme si ale uvědomit, že virus se v populaci stále vyskytuje, riziko nákazy není nulové, a je třeba seniory i nadále chránit a chovat se obezřetně.

Děkujeme vám za pochopení, chráníme tím nejen vaše blízké, ale i zaměstnance zařízení.

Zuzana Holická, ředitelka

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...