Návštěvy v Domovech Na Třešňovce

Aktualizace pravidel návštěv k 7.7.2020

Vážení,

přijatými preventivními opatřeními se nám prozatím podařilo zabránit proniknutí nákazy COVID – 19 do zařízení a ochránit tak naše klienty před touto nákazou. Je ale důležité si uvědomit, že virus tu stále je a je třeba i nadále chránit naše klienty a chovat se obezřetně a ohleduplně k ostatním.

Od 7.7.2020 platí aktualizovaná pravidla pro návštěvy a prosíme vás o jejich dodržování a tím i ochranu našich klientů. Pravidla vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 16214//2020-5/MIN/KAN ze dne 3.7.2020 a z Doporučeného postupu MPSV č. 10/2020 k organizaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb.

Návštěvy v Domovech Na Třešňovce jsou povoleny za dodržení následujících podmínek. Nadále platí zákaz vstupu do budovy a není tedy možný volný a nekontrolovatelný pohyb po budově:

  • Návštěvní hodiny:     Po – Pá           09:00 – 11:00            13:00 – 17:00

                                             víkendy                                         13:00 – 17:00

  •  Počet návštěv u jednoho klienta je omezen na dvě osoby ve stejném čase. Každá návštěva začíná v celou hodinu. Délka návštěvy je 45 minut, aby bylo možné provést dezinfekci a vyvětrat prostory před novou návštěvou. Poslední dopolední návštěva začne v 10:00 hodin a odpolední v 16:00 hodin.

 

  • Každá osoba navštěvující klienta bude dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou čestného prohlášení.

 

  • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její návštěvu u klienta.

 

  • Osoba navštěvující klienta musí být vybavena vlastní rouškou. U vchodu do budovy a po odchodu je třeba si dezinfikovat ruce.

 

  • Pokud to počasí dovolí, návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, vstupní terasa, altán), v opačném případě ve vyčleněné společenské místnosti. U klientů trvale upoutaných na lůžko bude možná návštěva na pokoji. U vícelůžkových pokojů musí být mezi lůžky paravány nebo jiné obdobné překážky pro oddělení návštěvy od druhého klienta, anebo bude druhý klient požádán, aby po dobu návštěvy opustil pokoj.

 

  • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem.

 

  • Dodržujte, prosím, odstup minimálně 1,5 metru mezi různými osobami (další návštěvy, pracovníci zařízení a ostatní klienti).

 

  • Pro návštěvy je vyhrazeno pouze WC v přízemí budovy.

 

  • Návštěva je povinna řídit se pokyny pracovníky zařízení.

 

Pro návštěvy je i nadále zaveden rezervační systém. Návštěva bude uskutečněna po předchozí telefonické domluvě (08:00 – 15:00 hodin) se sociální pracovnicí, nejdéle však jeden den před plánovaným termínem návštěvy. Pokud návštěvu nebudete moci uskutečnit, dejte nám, prosím, vědět.

 

Budova domova pro seniory:

tel.:     491 401 807

           721 056 994 – Panenková Martina               

            606 608 987 – Lašťovičková Markéta

            727 903 269 – Tylšová Monika                    

            602 605 458 – Martinková Dagmar

 

K návštěvě použijte, prosím, vchod do budovy ze spodního parkoviště a pracovnice k tomu určená návštěvu zprostředkuje.

 

Budova domova pro osoby se ZP:

tel.:      602 694 363 – Pešková Světlana

 

U budovy DOZP použijte, prosím, zvonek u branky. Pověřená pracovnice Vám přijde otevřít.

Návštěva bude probíhat pouze na určeném místě, nebude vstupovat jinam. Výjimkou bude návštěva ležícího klienta na pokoji.

 

Děkujeme za dodržování daných pravidel a trpělivost.

Zuzana Holická a kolektiv pracovníků

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...