Návštěvy v období vánočních svátků

Vážení,

pro období nadcházejících vánočních svátků jsme rozšířili možnost návštěv v našem zařízení.

V období od 21.12.2020 do 31.12.2020 budete moci navštívit své příbuzné každý den v čase od 13:00 do 17:00 hodin.

Po celou tuto dobu budeme provádět POC testy přímo v zařízení prostřednictvím svých zdravotnických pracovníků. Jde o vstřícnost rodinám a zajištění kontaktu pro naše klienty. Testování bude bezplatné.

Nadále platí aktualizovaná pravidla návštěv zveřejněná na našich webových stránkách dne 9.12.2020 tzn., že:

  • Návštěvy budou probíhat ve vyčleněné místnosti.
  • Každá návštěva bude mít svůj vlastní respirátor třída FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a před vstupem do návštěvní místnosti si vydezinfikuje ruce.

  • Každá návštěva vyplní čestné prohlášení s výjimkou těch, kteří vyplňují čestné prohlášení včetně informovaného souhlasu před provedením POC testu.

  • Pokud návštěva nebude souhlasit s uvedeným režimovým opatřením k návštěvám, nebude vpuštěna do budovy a bude muset počkat až na úplné uvolnění návštěv.

 

Děkujeme za pochopení a respektování pravidel a pokynů pracovníků zařízení.

Dovolujeme si upozornit, že po dobu nouzového stavu stále platí zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je klientům poskytována sociální služba (platí pro §49 – domovy pro seniory a §50 – domovy se zvláštním režimem) podle usnesení Vlády ČR ze dne 12. října č. 1029, o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb, s výjimkou těch klientů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.

V případě jakékoli změny vás budeme včas informovat.

Přílohy:

zakaz-vychazeni-klienty-1029

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...