Nová výzdoba zařízení

Neustále se snažíme zlepšovat prostředí našim uživatelům, aby se zde cítili dobře, a tak jsme ve spolupráci s paní Gabrielou Doubkovou „Krása pro radost“ instalovali novou dekorativní výzdobu v interiéru zařízení. Sami můžete posoudit, jak se nám to povedlo.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...