Nutriční screening

Malnutrice (podvýživa) je závažný život ohrožující stav, který postihuje všechny věkové kategorie, přičemž mezi nejohroženější skupiny patří právě senioři. Včas nerozpoznaná a neřešená malnutrice může vést ke ztrátě pohyblivosti, soběstačnosti, k opakovaným infekcím, závažným onemocněním a může mít negativní dopad na zdravotní prognózu seniora a kvalitu jeho života. Zásadním krokem v rozpoznání, zda je uživatel v malnutrici či v riziku malnutrice, je NUTRIČNÍ SCREENING.

Naše zařízení je proto zapojeno do celorepublikového screeningového projektu NutriAction, jehož cílem je zmapovat stav výživy uživatelů domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s lékaři a nutričními terapeuty a zajistit optimální nutriční podporu.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >