Důležité dokumenty

ROZHODNUTÍ o registraci sociálních služeb

Organizační schéma domova pro seniory

Organizační schéma domova pro osoby se ZP

146_S_2004 Podávání a vyřizování podnětů, připomínek  a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

274_S_2013 Stanovení výše a způsobu úhrady za služby a její vyúčtování

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Certifikát ISO 50001_2019 včetně seznamu organizací

Schválený finanční plán na rok 2021 a finanční výhledy na roky 2022 a 2023

Změny v poskytování příspěvku na péči

 

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >