Důležité dokumenty

Rozhodnutí o změně registrace_1.1.2023

Organizační schéma_DS_1.3.2023

Organizační schéma_DOZP_1.1.2022

146_S_2004 Podávání a vyřizování podnětů, připomínek  a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

274_S_2013 Stanovení výše a způsobu úhrady za služby a její vyúčtování

Garantovaná nabídka služeb_domov pro seniory

Garantovaná nabídka služeb_domov pro osoby se ZP

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Certifikat_2021

Schválený finanční plán na rok 2023 a finanční výhledy na roky 2024 a 2025

1b Příloha 1_Žádost o informace ze dne 8.11.2021

Odpověď na žádost o informace ze dne 8.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...