Výroční zprávy

Výroční zpráva_2004

Výroční zpráva_2005

Výroční zpráva_2006

Výroční zpráva_2007

Výroční zpráva_2008

Výroční zpráva_2009

Výroční zpráva_2010

Výroční zpráva_2011

Výroční zpráva_2012

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací_2012

Výroční zpráva_2013

Výroční zpráva_2014    

Výroční zpráva_2015

Výroční zpráva_2016

Výroční zpráva_2017

Výroční zpráva_2018

Výroční zpráva_2019

Výroční zpráva_2020

Výroční zpráva  2021

Výroční zpráva_2022

 

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...