Základní údaje

Název a sídlo organizace:

Domovy Na Třešňovce
Riegrova 837
552 03 Česká Skalice
IČ: 711 93 952
bankovní spojení: 1183563379/0800  

 

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové  

 

Právní forma:

příspěvková organizace

 

Poskytovatel sociálních služeb:

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí, č.j. 32696/SV/2015/SOCRE/104-2.

Domov pro seniory – kapacita 102 lůžek (od 1.1.2023)
Domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita 42 lůžek  (od 1.1.2021)

 

Kontaktní údaje:

tel.: 491 401 888 (spojovatelka)
e-mail: info@domovynatresnovce.cz
datová schránka: wgpkhtx

www.domovynatresnovce.cz

 


 

Domovy Na Třešňovce tvoří komplex dvou třípodlažních budov – budovy domova pro seniory a budovy domova pro osoby se zdravotním postižením. Obě budovy jsou spolu propojeny nadzemním spojovacím krčkem a celé jsou řešené bezbariérově. Součástí areálu jsou i venkovní zahradní prostory s lavičkami a altány, které slouží k nerušenému odpočinku našich uživatelů.

Z historie zařízení

V roce 2001 došlo ke sloučení dvou dříve samostatných organizací Domova důchodců Na Třešňovce a Ústavu sociální péče pro dospělé ženy Česká Skalice v jednu organizaci s názvem Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice, jejímž zřizovatelem bylo Okresní centrum sociálních služeb Náchod. Po zrušení tehdejších okresních úřadů v roce 2003 se zřizovatelem organizace stal Královéhradecký kraj na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č.j. 24670/SV/2003 ze dne 6.11.2003.

S účinností od 1.10.2013 došlo ke změně názvu zařízení z Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice na Domovy Na Třešňovce. Služby uživatelům zajišťuje cca 100 pracovníků různých profesí.

V roce 2019 zřizovatel, kterým je Královéhradecký kraj, rozhodl, z důvodu nižšího zájmu o služby domova pro osoby se zdravotním postižením, o snížení kapacity této služby, a naopak posílení kapacity domova pro seniory.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

8
Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy byl v České Skalici založen již v roce 1954, kdy se do vily po rodině Rouskových nastěhovalo 25 mentálně postižených žen. V 80. letech byl k vile přistavěn okál a původní počet uživatelek se zvýšil na 55. V letech 2000 – 2002 proběhla celková rekonstrukce bývalé rodinné vily v dnešní moderní budovu o celkové kapacitě 53 lůžek a nabízí ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Vzhledem k nižšímu zájmu o služby domova pro osoby se zdravotním postižením v posledních letech došlo od 1.10.2019 ke snížení kapacity na 43 lůžek, a od 1.1.2021 na 42 lůžek. Uživatelky zde mají k dispozici studovnu, keramickou dílnu včetně vypalovací pece, dílnu pro ruční práce, tělocvičnu i hudební místnost. V horkých letních dnech mohou využít i venkovní bazén.

Domov pro seniory

 

Budova domova pro seniory byla uvedena do provozu v listopadu roku 2001. Domov byl postaven na zelené louce vedle již stávajícího ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy. Vznikl jako náhrada za Domov důchodců ve Stárkově, který byl po roce 1989 vrácen v restituci původním majitelům, s celkovou kapacitou 94 lůžek v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s balkonem a sociálním zařízením. V souvislosti se snížením počtu lůžek v domově pro osoby se zdravotním postižením došlo 1.10.2019 k navýšení kapacity domova pro seniory o 8 lůžek na celkových 102 míst. Nově vzniklých 8 lůžek nabízí ubytování ve jedno a dvoulůžkových pokojích bez sociálního zařízení.
profil fb

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...